Doruk Kağıt | Oluklu Mukavva, Oluklu Kağıt, Fluting Kağıt, Testliner K
Email

info@dorukkagit.com.tr

Telefon

+90 352 321 23 30

Doruk Kağıt ve Oluklu Mukavva San. Tic. AŞ olarak;

Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, FSSC 22000 ve BRCGS PMstandartlarının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesini sağlamayı, 

 

Müşteri beklentilerini zamanında, kaliteli ürünler ve hizmetler vererek karşılayarak memnuniyet oluşturmak ve devam ettirebilmek için sistemimizi sürekli iyileştirmek, bu iyileştirmelerle birlikte; topluma, çevreye, müşteriye, kaliteye ve çalışanımıza olan duyarlılığımız ile halkın erişimine açık olmak taahhüdümüz ile tüm faaliyetlerimizde; yasal şartlara ve müşteri gerekliliklerine bağlı kalmayı, 

Ürün güvenliği ile ilgili konularda, gıda ve ürün zincirinde yer alan tedarikçi, müşteri ve ilgili birimler ile etkin bir iletişim kurmak ve sürdürülmesini sağlamayı,

Ürün güvenliği yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesine bağlı; yasal gerekliliklere ve müşteri şartlarınauygun kalitede güvenli ürünler üretilmesini sağlamayı taahhüt ederiz.

 

Tüm faaliyetlerimizde yasal şartlara bağlı kalıp, enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmak,

Teknolojik üretim yöntemlerini uygulayıp, enerji verimliliğini artırmak için enerji tasarrufunu ön plana çıkarmak,

Yasal ve düzenleyici şartlara uygunluğunu sağlamak, sektördeki öncülüğümüzü devam ettirmek,

Kâğıt sektöründe enerjiyi verimli kullanarak, kalite ve müşteri memnuniyetinden tavizi vermeden daha düşük maliyetlerde üretim yaparak sektörde örnek işletme olmak, 

Tüm faaliyetlerimizde enerji verimliliği gözetilmiş ürünler ve hizmetler temin etmek,

Sürekli iyileştirme için çalışanlarımıza enerji verimliliği konusunda eğitimler düzenleyerek, eğitimlere etkin olarak katılımlarını sağlayıp, çalışanları enerji yönetim sistemi konusunda bilinçlendirmek,

Mevcut işletmelerle devamlı iletişim halinde olup bilgi alışverişinde bulunmak, şirketimizin enerji politikasıdır.

 

Üretim hedefleri doğrultusunda, çevreye ve çalışana en uyumlu malzeme ve teknolojiyi kullanmak,

Kaynaklarımızı en az fire oluşturacak şekilde kullanmak,

Milli servet kaybını ve kaynakların bilinçsizce tüketimini önlemek,

Çevre kirliliğinin önlenmesinde öncü kuruluş olmak,

İşletmemiz çalışanlarına, ziyaretçilerine ve alt yüklenicilerine güvenli işletme ve çalışma şartları sağlamak,

Çalışanların sağlığı açısından işlerin güvenli ve emniyetli şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak

Çalışanlarımıza sürekli eğitim programı düzenleyerek, iş sağlığı ve güvenliği konularında gereken bilinç ve kültürün oluşturulması hedefi ile iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu inancından hareketle çalışmalarımıza yön vermek,

Çalışanlarımızın ürün güvenliği ve kalite anlayışını benimsemeleri ile Entegre Yönetim Sistemine etkin olarak katılımlarını sağlamak genel politikamızdır.

 

 

 

 

FABRİKA MÜDÜRÜ