Doruk Kağıt | Oluklu Mukavva, Oluklu Kağıt, Fluting Kağıt, Testliner K
Email

info@dorukkagit.com.tr

Telefon

+90 352 321 23 30

Vizyonumuz

Sürekli iyileştirme yaparak yüksek kalite ürünlerimizle Türkiye ve Dünya’da söz sahibi olmaktır.

Misyonumuz

Müşteri memnuniyeti odaklı rasyonel ve sürekli büyümeyi hedefleyen toplumsal ve çevresel değerlerden ödün vermeyen ülkemize yararlı bir şirket olmaktır.

Tarihçe

Doruk Kâğıt Sanayi ve Ticaret A.Ş, 1994 yılında aile şirketi olarak Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulmuştur. Kuruluşu takiben Almanya’dan alınan PM1 Yankee silindirli kâğıt makinasının bakım ve modernizasyonunu bünyesinde yaparak üretime başlamıştır.

2004 yılında alınan PM2 Yankee silindirli ve PM3 Gruplu kâğıt makinalarının da bakım ve modernizasyonunu tamamlayıp üretim kapasitesini artırmıştır.

Doruk Kâğıt Sanayi ve Ticaret A.Ş entegre tesis olmak için 2013 yılında kurduğu Doruk Ambalaj ve Oluklu Kutu fabrikasını da aynı yıl içerisinde devreye almıştır.

İlkelerimiz

Dürüstlük ve is ahlakını her şeyin üstünde tutarız.

Adil fiyat politikası, hızlı teslimat ve kaliteli ürün sayesinde müşteri ve tedarikçilerimizle uzun vadeli ve güçlü ortaklıklar kurarız.

Çalışanlarımızın mutluluğuna ve şirkete olan bağlılıklarına önem veririz.

Performansımızı hem kendi içimizde hem de rakiplerimizle kıyaslar, her defasında daha iyisini hedefleriz.

Müşteriyle ve tedarikçiyle ilişkilerimizde kazan-kazan ilkesini benimseriz. Hem müşterimizin hem tedarikçimizin hem de şirketimizin hakkını koruruz.

Entegre Sistem Politikamız

Müşteri memnuniyetini daima yakalamak ve devam ettirebilmek için sistemimizi sürekli iyileştirmek, bu iyileştirmelerle birlikte; topluma, çevreye, müşteriye, kaliteye ve çalışanımıza olan duyarlılığımız ile halkın erişimine açık olmak taahhüdümüz ile tüm faaliyetlerimizde,
 

Yasal ve Mevzuat şartlara bağlı kalmak, mümkünse ilgili tüm mevzuatı ve diğer gereklilikleri aşmak,

Tüm faaliyetlerimizde yasal şartlara bağlı kalıp, enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmak,

Teknolojik üretim yöntemlerini uygulayıp, enerji verimliliğini artırmak için enerji tasarrufunu ön plana çıkarmak,

İyi üretim, iyi hijyen uygulamaları ve uygun çevre şartlarını sağlamak,

Gıda güvenliği yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini, geliştirilmesini ve etkinliğini artırmak,

Yasal ve düzenleyici şartlara uygunluğunu sağlamak, sektördeki öncülüğümüzü devam ettirmek,

Gıda güvenliği ile ilgili konularda, gıda zincirinde yer alan tedarikçi, müşteri ve ilgili birimler ile etkin bir iletişim kurmak ve sürdürülmesini sağlamak,

Kâğıt sektöründe enerjiyi verimli kullanarak, kalite ve müşteri memnuniyetinden tavizi vermeden daha düşük maliyetlerde üretim yaparak sektörde örnek işletme olmak, Tüm faaliyetlerimizde enerji verimliliği gözetilmiş ürünler ve hizmetler temin etmek,

Sürekli iyileştirme için çalışanlarımıza enerji verimliliği konusunda eğitimler düzenleyerek, eğitimlere etkin olarak katılımlarını sağlayıp, çalışanları enerji yönetim sistemi konusunda bilinçlendirmek,

Mevcut işletmelerle devamlı iletişim halinde olup bilgi alışverişinde bulunmak, şirketimizin enerji politikasıdır.

Müşteri beklentilerini zamanında, kaliteli ürünler ve hizmetler vererek karşılamak,

Üretim hedefleri doğrultusunda, çevreye ve çalışana en uyumlu malzeme ve teknolojiyi kullanmak,

Kaynaklarımızı en az fire oluşturacak şekilde kullanmak,

Milli servet kaybını ve kaynakların bilinçsizce tüketimini önlemek,

Çevre kirliliğinin önlenmesinde öncü kuruluş olmak,

İşletmemiz çalışanlarına, ziyaretçilerine ve alt yüklenicilerine güvenli işletme ve çalışma şartları sağlamak,

Çalışanların sağlığı açısından işlerin güvenli ve emniyetli şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak

Çalışanlarımıza sürekli eğitim programı düzenleyerek, iş sağlığı ve güvenliği konularında gereken bilinç ve kültürün oluşturulması hedefi ile iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu inancından hareketle çalışmalarımıza yön vermek,

 

Çalışanlarımızın kalite anlayışını benimsemelerini ve Entegre Yönetim Sistemine etkin olarak katılımlarını sağlamak genel politikamızdır.